Aktuelt

03.02.2020

 

Coronavirus

Alle med spørsmål vedrørende smittefare, må henvende seg til Sykkylven kommune ved smittevernslege/kommuneoverlege. Ring 70 24 65 00

 

01.07.2019

Nye takster fra 1. juli 2019
Den norske legeforening har gjort endringer i normaltariffen fra 1.juli 2019.
Pasientene vil merke dette ved at egenbetalingstakster på forbruksmateriell har økt litt.
Les meir om normaltariffen på legeforeningen sine heimesider: https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler/Normaltariffen/

Nye takster 2019

 

 

 

 


26.06.2019

Reduksjon av pasientliste
Fastlege Inge Andre Settemsdal ved Sykkylven Legesenter har redusert si fastlegeliste med verknad frå 1. juli 2019.

 

28.02.2019

LHL Sykkylven – Turprogram 2019
LHL Sykkylven har laga eit eige turprogram for våren og hausten 2019. Dei inviterer lag, organisasjonar og privatpersonar til å vere med på turar i skog og mark. Aktivitetane er opne for alle. Du treng ikkje ha ein diagnose for å delta, og dei har mange deltakarar som brukar aktivitetane som førebyggjande tiltak.

Oversikt over turprogram finn du ved å trykke her!

 


18.02.2019

Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal
Det nærmer seg oppstart av ulike kurs og grupper ved Lærings- og meistringssenteret (LMS) ved Ålesund sjukehus for våren 2019. 
Sjå aktivitetsplan for nærmare oversikt over aktuelle datoar. Husk å få henvisning frå fastlegen dersom dette trengs. 
Aktivitetsplan 2019

13.12.2018

Attest for fravær vidaregåande skule
 Sykkylven legesenter har hatt ein enorm pågang frå studentar som ønskjer attest for fravær. Dei ringer ofte dagen etter dei har blitt friske. Dette er ikkje bra nok. Legen kan då ikkje bekrefte om dei har vært så sjuke at dei måtte være heime frå skulen.
Fastlegane har derfor innført følgjande:
Alle som er sjuk og ikkje er i stand til gå på skulen må kontakte sin fastlege same dag. Dei kan ringe telefon 70 25 50 50 eller sende mail til kontoret@sykkylven.nhn.no. Dei vil då bli tildelt time same dag. Fastlegane har satt av 3-4 timer kvar dag (på slutten av dagen) til ø.hj. konsultasjoner. Studenter må være klar over at dei ikkje kan ta opp andre problemer enn  årsak til fravær. Det er fastlegen som vil avgjere om det er grunnlag til å halde seg heime frå skulen og om det er riktig å utstede attest.
Dei må betale for konsultasjon.
Det må også minnast om at dei har rett til å ha 10% fravær før det er nødvendig med legeattest.
 Fråværsreglar i vidaregåande skule:
https://www.vilbli.no/nn/nb/more-og-romsdal/fravaer/a/027267

 


26.11.2018

Ny fastlege
Eirik Solbakken Rødset startar som ny fastlege ved Sykkylven Legesenter frå 1. Desember 2018.
Rødset var legevikar for Rakel Kopperstad her ved legesenteret fram til august i år, og har i haust arbeidd som legevakt.
Eirik Solbakken Rødset tek over fastlegestillinga til Håkon Gytre. Han vil erstatte Carl Støren som har vert vikarlege sidan desember i fjor.
Vi ønsker Eirik Solbakken Rødset velkommen som ny fastlege ved Sykkylven Legesenter!

 


02.11.2018

Influensavaksine sesonginfluensa 2018/2019
Dersom du ikkje fekk tatt influensavaksine på vaksinasjonsdagen vår, så har vi framleis influensavaksiner igjen på lager.
Trekk deg en kølapp ved laboratoriet for å ta vaksina, eller henvend deg i resepsjonen ved spørsmål.
Lurer du på om du bør vaksinere deg? Les meir her!
NB! Det er dessverre leveringsproblemer for lungebetennelsevaksine.
Folkehelseinstituttets resterende lungebetennelsevaksiner er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for alvorlig lungebetennelse.
Les informasjonen frå Folkehelseinstituttet her.

 


02.10.2018

Viktig endring for HbA1c
Artikkelbilde_HbA1c
Frå 30. September 2018 blir HbA1c gitt ut med mmol/mol i staden for %. Dei fleste europeiske land benytter denne enheten.
Endringa gir nye tallverdiar for HbA1c. For eksempel vil HbA1c på 7% bli 53 mmol/mol.
I ei overgangsfase kan du bruke tabellen nedanfor til å sammenlikne verdiane.
HbA1c tabell

 

 

 

 

 

 

 

 

HbA1c konverteringskalkulator

 

04.09.2018

Ny bioingeniør ved laboratoriet
Patricija Katalyniene blir ny bioingeniør ved Sykkylven Legesenter frå 1.September 2018.
Ho blir også å sjå i resepsjonen. Vi ønskjer ho velkomen til oss!

 


 

03.09.2018

Ny turnuslege frå 1. September
Angeli Bhatia Overå blir ny turnuslege ved Sykkylven Legesenter frå 1.September 2018.
Vi ønskjer ho velkomen til oss!

 


 

16.08.2018

Kopperstad tilbake frå permisjon
Rakel Bregård Kopperstad er frå august 2018 tilbake som fastlege etter svangerskapspermisjon.
Eirik Solbakken Rødset er dermed ferdig som vikar for Kopperstad.
Rødset vil fortsette som legevakt i periodar utover hausten.

 

12.01.2018

Frå 15.januar: Heile sjukmeldinga blir digital
No er også den siste delen av sjukmeldinga – søknaden om sjukepengar – digital for dei som har ein arbeidsgiver. Når sjukefråværet er over, får du ei ny melding med lenkje til den digitale søknaden om sjukepengar. Du svarer på nokon spørsmål som NAV brukar til å beregne sjukepengane dine. Du må svare på spørsmåla sjølv om du får lønn frå arbeidsgiveren når du er sjuk. Det er fordi arbeidsgiveren legger ut for deg og skal ha pengane tilbake frå NAV.
Dersom du ikkje har arbeidsgivar, må du foreløbig be om å få sjukmeldinga på papir frå den som sjukmeldte deg. Då sender du del D til NAV etter at sjukefråværet er over. Les meir om kor søknaden skal sendast.
OBS! Vart du sjukmeldt før 15.januar 2018, må du bruke del D på papir for akkurat den sjukmeldinga.
Meir informasjon finner du på: nav.no/digitalsykmelding.

 03.01.2018

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapi


 

20.01.2017

Attest for fravær vidaregåande skule
 Sykkylven legesenter har hatt ein enorm pågang frå studentar som ønskjer attest for fravær. Dei ringer ofte dagen etter dei har blitt friske. Dette er ikkje bra nok. Legen kan då ikkje bekrefte om dei har vært så sjuke at dei måtte være heime frå skulen.
Fastlegane har derfor innført følgjande:
Alle som er sjuk og ikkje er i stand til gå på skulen må kontakte sin fastlege same dag. Dei kan ringe telefon 70 25 50 50 eller sende mail til kontoret@sykkylven.nhn.no. Dei vil då bli tildelt time same dag. Fastlegane har satt av 3-4 timer kvar dag (på slutten av dagen) til ø.hj. konsultasjoner. Studenter må være klar over at dei ikkje kan ta opp andre problemer enn  årsak til fravær. Det er fastlegen som vil avgjere om det er grunnlag til å halde seg heime frå skulen og om det er riktig å utstede attest.
Dei må betale for konsultasjon.
Det må også minnast om at dei har rett til å ha 10% fravær før det er nødvendig med legeattest.

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117
¤EPII_TITLE¤
Frå 1. september får legevakta same nummer over heile landet.
116117 (uttalast: hundreogseksten-hundreogsytten).
Du vil  kome til næraste legevakta uansett kvar i Norge du ringjer frå.
Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobiltelefon.
Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra.
Legevakta skal berre nyttast til å dekkje øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.
Det gamle nummeret til legevaktsentralen, tlf. 70 25 34 00, vil fungere som før.
Det kan nyttast dersom ein ønskjer å nå ei annan legevakt enn der ein oppheld seg. Dette kan vere nødvendig til dømes om ein ringjer for eit sjukt familiemedlem som oppheld seg i ein annan kommune.
Ring først!
Legevakta er open for telefonkontakt heile døgnet.
Det er i dei fleste tilfelle best at du ringjer på førehand for å få ei vurdering av situasjonen og tilbod om relevant hjelp.
Når du treng legehjelp – kven skal du ringje?
- Fastlegen din i opningstida
Legevakta 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
113 når det er akutt og står om liv