Aktuelt

 


 

10.06.2021

Sykkylven Legesenter ønskjer ikkje å tilby sine pasientar Janssen-vaksina
Legane ved Sykkylven Legesenter støtter legeforeninga og Folkehelseinstituttet si vurdering om at det ikkje er medisinsk forsvarleg å tilby pasientane Janssen-vaksina.
Smittesituasjonen er låg og innan eit par månadar vil dei fleste få tilbud om ei koronavaksine som vurderast av helsemyndigheitene å være tryggare.
Sjå på Sykkylven Kommune sine heimesider for informasjon vedr. korona og koronavaksinering. 
Du kan også kontakte Sykkylven kommune per telefon 70 24 65 00.

 


 

01.06.2021

Tiltak for tilreisande pasientar
Dersom du kjem frå et område med høgt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du følgje anbefalingane og reglene som gjelder i heimkommunen din. Det er også viktig at du setter deg inn i og følger smitteverns råda som gjelder dit du skal, for eksempel via kommunen si nettside www.sykkylven.kommune.no eller helsenorge.no.
Sykkylven Legesenter innfører følgande covid-19 tiltak for tilreisande pasientar:
Dersom du kjem frå eit område med høgt smittenivå og strenge lokale tiltak skal du være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst til Sykkylven før oppmøte ved legekontoret for konsultasjon. Kjem du frå eit område med påvist mutert virus utvidast karanteneperioden frå 10 til 14 dagar då det muterte viruset er antatt å ha lengre inkubasjonstid enn vanleg koronavirus. Det er påbod med bruk av munnbind inne på legekontoret.
Ring legevakta på 116 117 utanom kontortid ved behov for akutt helsehjelp. Du vil då bli undersøkt på eget smitterom.

 

Sjå nettsidene til Sykkylven kommune for informasjon om siste nytt frå og testing for covid-19.

 


 

02.03.2021

Sykkylven kommune er ansvarlig for koronavaksinering og testing 
Sjå på Sykkylven Kommune sine heimesider for informasjon vedr. korona og koronavaksinering. 
Du kan også kontakte Sykkylven kommune per telefon 70 24 65 00.

 


 

15.12.2020

Påbudt med munnbind ved Sykkylven legesenter
Vi har innført påbud med munnbind for alle som skal innom legekontoret.

 


 

15.10.2020

INFLUENSAVAKSINERING
På grunn av nødvendige smitteverntiltak i forbindelse med korona epidemien er det i år Sykkylven Kommune som står for influensavaksinasjon.
Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til innbyggere i målgruppene for influensavaksinasjon.
Det vil derfor ikkje bli vaksinasjonsdagar ved legekontoret slik som tidlegare år.
For meir informasjon ring Sykkylven Kommune på telefon: 70 24 65 00 eller gå inn på Sykkylven Kommune sine heimesider:
SYKKYLVEN KOMMUNESmittevern i eit lite stikk – ta influensavaksine!

Illustrasjonsfoto: Scanpix/NTB

 


11.08.2020

Korona tiltak
Som kjent er det økende smitte siste tiden. Legesenteret opprettholder tidligere smitteverntiltak, og i tillegg setter vi inn følgende tiltak:

DERSOM DU HAR VERT I UTLANDET SISTE 14 DAGER:

Hvis du har vert i land som er definert «RØDT» av myndighetene skal du i karantene.
  • Egnet oppholdssted for karantene er steder som innebærer at man ikke deler toalett-/ kjøkkenfasiliteter o.l. med andre enn sine nærmeste.
  • Personer i karantene skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
Har du vært i land som er definert som «GRØNT» av myndighetene skal du utsette alle planlagt kontroller (Blodtrykk/sukkersyke/leddgikt mm) i 14 dager.
Gjelder også dersom du har vert i Oslo og Viken.
Ved behov for ø.hjelp må du alltid opplyse om at du har oppholdt deg i utlandet ila de siste 14 dager.
Undersøkelse/behandling vil i så fall Bli gitt i andre lokaler enn på legesenteret.

 

 


 

 

18.05.2020

Korona testing (COVID-19) testing
Innbyggjarar med milde symptom som ikkje har behov for nødvendig legehjelp men ønsker å teste seg tar direkte kontakt med kommunen. Ein ringer til kommunen på kvardagar mellom kl 09-15, tlf 48 14 52 59 , Servicetorget og ber om testing.
Har du dei 2 siste dagane hatt lette symptom som irritasjon eller sår hals, litt hoste, snørr og tett nese, nyser, nedsatt lukte- og smakssans, hodepine eller laus mage?
Ein blir intervjua og får praktisk informasjon om kvar og når ein skal testast, og blir sett på liste. Dei testar tirsdagar frå kl 12 og fredagar frå kl 10.

 

 

 


Korona tiltak ved Sykkylven legesenter fra 04.05.20
Sykkylven legesenter gjennomfører fortsatt tiltak i samband med koronasituasjonen, legesenteret åpnes gradvis.
ALLE MÅ VENTE I BIL TIL LEGEN/LABEN RINGER.
Det fleste konsultasjoner vil fortsatt gå over video/telefon. Egenandel for video/telefonkonsultasjon vil bli fakturert (uten gebyr).
Fornying av resepter kan utføres elektronisk via e portal (besoklegen.no) og er gratis. Resepter bestilt av lege ved telefonkonsultasjon vil bli fakturert med vanlig egenandel. De blir heretter ikke tatt imot reseptbestillinger av kontorpersonalet.
  • Alle kan som tidligere bestille time via e portal (besoklegen.no). Ingen må møte på legekontoret uten å ha vert i telefonisk kontakt på førehand. For kontakt med lege: RING FØRST – 70 25 50 50 eller legevakt 116 117. Man kan også sende e mail: kontoret@sykkylven.nhn.no .
  • Fastlegen som foretar videokonsultasjon, vurderer om pasienten treng undersøkelse/utredning mm.  Fastlegen sørger då for at time blir oppretta med en lege som er på legesenteret.
  • Lab er åpen for nødvendig prøvetaking (etter avtale) f.eks. pasienter med nyresvikt/kreft/gravid mm (også rekvirert av sjukehus).
Tiltaka er innført for å skjerme pasienter og dei tilsette fra smitte slik at vi kan opprettholde eit godt fastlegetilbod.

 

 


02.03.20

Ny LIS-lege frå 1. Mars
Ida Kristin Fiskaa startar som ny LIS-lege ved Sykkylven Legesenter frå 1. Mars 2020.
Vi ønskjer ho velkomen til oss!

 

 


 

01.07.2019

Nye takster fra 1. juli 2019
Den norske legeforening har gjort endringer i normaltariffen fra 1.juli 2019.
Pasientene vil merke dette ved at egenbetalingstakster på forbruksmateriell har økt litt.
Les meir om normaltariffen på legeforeningen sine heimesider: https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler/Normaltariffen/

Nye takster 2019

 

 

 

 

 


 

 

02.10.2018

Viktig endring for HbA1c
Artikkelbilde_HbA1c
Frå 30. September 2018 blir HbA1c gitt ut med mmol/mol i staden for %. Dei fleste europeiske land benytter denne enheten.
Endringa gir nye tallverdiar for HbA1c. For eksempel vil HbA1c på 7% bli 53 mmol/mol.
I ei overgangsfase kan du bruke tabellen nedanfor til å sammenlikne verdiane.
HbA1c tabell

 

 

 

 

 

 

 

 

HbA1c konverteringskalkulator

 

12.01.2018

Frå 15.januar: Heile sjukmeldinga blir digital
No er også den siste delen av sjukmeldinga – søknaden om sjukepengar – digital for dei som har ein arbeidsgiver. Når sjukefråværet er over, får du ei ny melding med lenkje til den digitale søknaden om sjukepengar. Du svarer på nokon spørsmål som NAV brukar til å beregne sjukepengane dine. Du må svare på spørsmåla sjølv om du får lønn frå arbeidsgiveren når du er sjuk. Det er fordi arbeidsgiveren legger ut for deg og skal ha pengane tilbake frå NAV.
Dersom du ikkje har arbeidsgivar, må du foreløbig be om å få sjukmeldinga på papir frå den som sjukmeldte deg. Då sender du del D til NAV etter at sjukefråværet er over. Les meir om kor søknaden skal sendast.
OBS! Vart du sjukmeldt før 15.januar 2018, må du bruke del D på papir for akkurat den sjukmeldinga.
Meir informasjon finner du på: nav.no/digitalsykmelding.

 03.01.2018

Du trenger ikke lenger henvisning til fysioterapi


 

 

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117
¤EPII_TITLE¤
Frå 1. september får legevakta same nummer over heile landet.
116117 (uttalast: hundreogseksten-hundreogsytten).
Du vil  kome til næraste legevakta uansett kvar i Norge du ringjer frå.
Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobiltelefon.
Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra.
Legevakta skal berre nyttast til å dekkje øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.
Det gamle nummeret til legevaktsentralen, tlf. 70 25 34 00, vil fungere som før.
Det kan nyttast dersom ein ønskjer å nå ei annan legevakt enn der ein oppheld seg. Dette kan vere nødvendig til dømes om ein ringjer for eit sjukt familiemedlem som oppheld seg i ein annan kommune.
Ring først!
Legevakta er open for telefonkontakt heile døgnet.
Det er i dei fleste tilfelle best at du ringjer på førehand for å få ei vurdering av situasjonen og tilbod om relevant hjelp.
Når du treng legehjelp – kven skal du ringje?
- Fastlegen din i opningstida
Legevakta 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
113 når det er akutt og står om liv