Bytte fastlege

Korleis bytte fastlege og liste over alle fastlegane

Informasjon om korleis ein bytter eller søker fastlege og ein oversikt over kva for fastlegar som har ledige plassar.
Korleis  bytter eg fastlege?
Når du ønskjer å bytte fastlege, eller melde ut eller inn i fastlegeordninga kan du gå fram på en av følgjande måte:
  • Du kan bytte fastlege via nettet ved å gå inn på www.helsenorge.no.  
  • Du kan ringe fastlegekontoret i fylket ditt på telefon 23 32 70 00. Fastlegekontoret kan informere deg om fastlegar som har ledig kapasitet, og setje deg på lista til den fastlegen du ønskjer deg.
Byttet gjelder frå den første i påfølgjande månad. Du vil få eit brev som stadfestar at du er tildelt fastlegen du har valgt. Du får melding dersom denne fastlegen har full liste.

Fastlegeoversikt – liste over alle fastleger i ein kommune.
Du kan søke på internett på denne sida.
Dette søket gir deg oversikt over alle fastlegane og deiras adresse i ein gitt kommune. Du må først velge fylke og deretter ein kommune i dette fylket.
Oversikten oppdateres den 1. i kvar månad. Trygdeetaten tar forbehold om at legar med få ledige plassar kan ha fylt opp lista i løpet av månaden.