Kontakt

Sykkylven Legesenter
Haugneset 20
6230 Sykkylven
Tlf.  70 25 50 50
Fax.70 25 50 70

Legevakt dagtid 0830-1500, kvardagar tlf: 70 25 50 50

Legevakt utenom kontortid tlf: 116117

Livstrugande hjelp ring: 113

Åpent kvardagar 8:30-15:30
Åpningstider lab 8:30-15.00

KUN HENVENDINGAR ETTER AVTALE. 
DERSOM MOGLEG, VENT I BIL TIL DU BLIR OPPRINGT.

Mellom 12:00-13:00 er det begrensa drift.

Kontakt informasjon