Laboratoriet

Sist oppdatert 15.10.2020

På grunn av smitteverntiltak har vi no kun timebestilling ved laboratoriet.
Du venter i bilen dersom du kjem kjøyrande. Gåande eller pasienter som kjem med drosje kan sette seg på venterommet.
Opningstider laboratoriet                                
Mandag
 8.30 – 15.00
Tirsdag
 8.30 – 15.00
Onsdag
 8.30 – 15.00
Torsdag
 8.30 – 15.00
Fredag
 8.30 – 15.00
PAUSE – Ingen prøvetaking i tidsrommet fra kl.12.00 – 12.45

 

Vi har eige laboratorium og utfører ei rekke undersøkingar etter rekvisisjon frå lege. Prøver som må analyserast utanfor legekontoret blir som regel sendt til Fürst Medisinsk Laboratorium, eller til Ålesund sjukehus. Vi får stort sett elektroniske svar frå alle laboratorier og røntgeninstitutt noko som gir kort svartid for deg som brukar.
Du kan no sjå alle dine prøvesvar utført hos Fürst Medisinsk Laboratorium via sikker pålogging med din Bank ID på: www.furstpasient.no 
 Vi minner om at legen tar kontakt for oppfølging av prøvesvar dersom dette er aktuelt.

blodprøver

 

 

Blodprøver tas i hovedsak for å oppdage, bekrefte eller avkrefte sjukdom etter at ein har gjennomført ein undersøking. Det er undersøkelsen og dei opplysningane du gir legen som dannar grunnlaget for kva for prøver som skal rekvireras. I tillegg tek ein ofte prøver for å følgje forløpet av ein tilstand og evt. følgje effekta av den behandlinga ein har iverksatt. Nokre gonger kan ein ta prøver for å sjå etter bivirkningar av medikamenter.
Alle henvendingar ved laboratoriet skjer etter avtale med lege.

 

Skal du levere prøver etter avtale?
På grunn av smittevern ønsker vi at pasienter leverer urinprøver eller annet prøvematriell ved legevaktinngangen.
Dette for å begrense antall personer som er innom legekontoret.  Ring på ved inngangen, så kommer vi så snart vi har anledning!
Hugs å merke godt med navn og fødselsdato.
Laboratoriet stenger for sendeprøvar kl.15.00.
Prøvesvar blir meddelt deg om det er unormale funn.
Ved spørsmål henvend deg i resepsjonen.