Laboratoriet

 NB! REDUSERT OPNINGSTID VED LABORATORIET ONSDAG 17/4 I PÅSKA.
        KUN ØYEBLIKKELIG HJELP PRØVER FRAM TIL KL.12:00.

 

Opningstider laboratoriet                                
Mandag
 8.30 – 15.00
Tirsdag
 8.30 – 15.00
Onsdag
 8.30 – 15.00
Torsdag
 8.30 – 15.00
Fredag
 8.30 – 15.00
PAUSE – Ingen prøvetaking i tidsrommet fra kl.12.00 – 12.45

 

Vi har eige laboratorium og utfører ei rekke undersøkingar etter rekvisisjon frå lege. Prøver som må analyserast utanfor legekontoret blir som regel sendt til Fürst Medisinsk Laboratorium, eller til Ålesund sjukehus. Vi får stort sett elektroniske svar frå alle laboratorier og røntgeninstitutt noko som gir kort svartid for deg som brukar.
Du kan no sjå alle dine prøvesvar utført hos Fürst Medisinsk Laboratorium via sikker pålogging med din Bank ID på: www.furstpasient.no 
 Vi minner om at legen tar kontakt for oppfølging av prøvesvar dersom dette er aktuelt.

blodprøver

 

 

Blodprøver tas i hovedsak for å oppdage, bekrefte eller avkrefte sjukdom etter at ein har gjennomført ein undersøking. Det er undersøkelsen og dei opplysningane du gir legen som dannar grunnlaget for kva for prøver som skal rekvireras. I tillegg tek ein ofte prøver for å følgje forløpet av ein tilstand og evt. følgje effekta av den behandlinga ein har iverksatt. Nokre gonger kan ein ta prøver for å sjå etter bivirkningar av medikamenter.
Alle henvendingar ved laboratoriet skjer etter avtale med lege.

 

Skal du levere prøver etter avtale?
Urinprøver og anna prøvemateriell leverer du i resepsjonen. Hugs å merke godt med navn og fødselsdato.
Laboratoriet stenger for sendeprøvar kl.15.00.
Prøvesvar blir meddelt deg om det er unormale funn.
Ved spørsmål henvend deg i resepsjonen.