Laboratoriet

Sist oppdatert 06.08.2021

Vi har no kølappsystem ved laboratoriet.
Opningstider laboratoriet, frå 7.11     
Mandag
 08:30 -15:00
Tirsdag
 08:30 -15:00
Onsdag
 08:30 -15:00
Torsdag
 09:00 – 15:00
Fredag
 08:30 -15:00
PAUSE – Ingen prøvetaking i tidsrommet fra kl.12.00 – 12.45
Vi har eige laboratorium og utfører ei rekke undersøkingar etter rekvisisjon frå lege. Prøver som må analyserast utanfor legekontoret blir som regel sendt til Fürst Medisinsk Laboratorium, eller til Ålesund sjukehus. Vi får stort sett elektroniske svar frå alle laboratorier og røntgeninstitutt noko som gir kort svartid for deg som brukar.
Du kan no sjå alle dine prøvesvar utført hos Fürst Medisinsk Laboratorium via sikker pålogging med din Bank ID på: www.furstpasient.no 
 Vi minner om at legen tar kontakt for oppfølging av prøvesvar dersom dette er aktuelt.

blodprøver

 

 

Blodprøver blir i hovedsak tatt for å oppdage, bekrefte eller avkrefte sjukdom etter at ein har gjennomført ei undersøking. Det er undersøkinga og dei opplysningane du gir legen som dannar grunnlaget for kva for prøver som blir rekvirert. I tillegg tek ein ofte prøver for å følge forløpet av ein tilstand og ev. følge effekta av den behandlinga ein har iverksatt. Nokre gonger kan ein ta prøver for å sjå etter bivirkninger frå medikamenter.
Alle henvendingar ved laboratoriet skjer etter avtale med lege.

 

Skal du levere prøver etter avtale med lege?
Lever prøven i resepsjonen. Hugs å merke godt med navn og fødselsdato.
Laboratoriet stenger for sendeprøvar kl.15.00.
Prøvesvar blir meddelt deg om det er unormale funn.
Ved spørsmål henvend deg i resepsjonen.