Om oss

Sykkylven LegesenterSykkylven Legesenter

Sykkylven legesenter er ein fullverdig allmennpraksis med 8 fastlegar, 1 turnuslege og 1 vikarlege/legevakt.
I tillegg har vi 3 bioingeniørar, 2 sjukepleiarar og 4 helsesekretærar. Dagleg leiar er S. Bhatia.

Kontoret har opent for timebestilte konsultasjonar alle kvardagar.
Legane ved legesenteret har i tillegg til sin praksis også deltidsstillingar som sjukeheimslege eller helsestasjonslege. Dette medfører at din fastlege ikkje nødvendigvis er til stades på legesenteret til ei kvar tid. Legane deltek også på kurs som medfører fråver.
Legesenteret har opningstid 8.30 til 15.30 alle kvardagar.
Laboratoriet har opningstid 8.30 til 15.00 alle kvardagar.
.
Dette vert fastlegane framover ved Sykkylven Legesenter:
(per mars 2021)
 • Sudarshan Bhatia, spesialist i allmennmedisin.
 • Kristoffer Hjellen, fastlege i spesialisering.
 • Maria Koppen, ny fastlege i spesialisering (startar 1. juni). (Settemsdal)
 • Ann-Cathrin Nordal Linge, spesialist i allmennmedisin (startar 19. april). (Drengk)
 • Marie Flem Sørbø, nytilsett spesialist i allmennmedisin (oppstart er ikkje avklart, men seinast 1. oktober) (Hove)
 • Arne Morterud, nytilsett spesialist i allmennmedisin og 20 prosent stilling som lege ved helsestasjonen (oppstart 6. september). (Hove)
 • Hilde Engeset, vikar for Rakel Bregård Kopperstad (frå 12. april i år til 18. april neste år).
Der er også tre vikarlegar:
 • Hege Selboskar – Fastlegevikar for Settemsdal.
 • Patricio Ampudia Santamaria – Fastlegevikar for Hove.
 • Kristin Rønning – Fastlegevikar for Rødset.
 • Waleed Brisam – Fastlegevikar frå veke 11 til ut veke 16 for Drengk.