Om oss

Sykkylven LegesenterSykkylven Legesenter

Sykkylven legesenter er ein fullverdig allmennpraksis med 7 fastlegar, 1 turnuslege og 1 vikarlege/legevakt.
I tillegg har vi 3 bioingeniører, 1 sjukepleiar og 4 helsesekretærar. Daglig leder er S. Bhatia.

Kontoret har opent for timebestilte konsultasjonar alle kvardagar.
Legane ved legesenteret har i tillegg til sin praksis også deltidsstillingar som sjukeheimslege eller helsestasjonslege. Dette medfører at din fastlege ikkje nødvendigvis er til stades på legesenteret til ei kvar tid. Legane deltek også på kurs og fagleg oppdatering som medfører fråver.

 

Legesenteret har opningstid 8.30 til 15.30 alle kvardagar.
Laboratoriet har opningstid 8.30 til 15.00 alle kvardagar.

.