Prisar

Prisar hjå fastlegen
1. Juli 2020 – 30. juni 2021
(eigendel vert rapportert automatisk til HELFO kvar 14.dag)
Egenandelstaket for 2020 er 2460 kroner .

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:
Lege Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner 280 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner 332 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner
Egenandel for sesonginfluensavaksinering (gjelder kun pasientar i risikogruppene) 50 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ​57 kroner
Laboratorieprøver 59 kroner
Røntgen 267 kroner

Takst for tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og/eller ambulansepersonell

Tillegg for spesialist i allmennmedisin

218 kroner

 

52 kroner

Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​69 kroner
Du får frikortet for egenandelstak 1 innen tre uker når du har betalt over 2 460 kroner i egenandeler i 2020.
Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no.
Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.
Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.
Helse- og omsorgsdepartementet har gjort vesentlige endringer i takstsystemet for at fastlegene skal kunne gi målrettet og god oppfølging av alle pasienter på fastlegenes liste under korona-situasjonen.
Les om dette her:
https://www.helfo.no/korona/enklere-med-telefon-og-e-konsultasjoner-for-fastleger