Prisar

Prisar hjå fastlegen
1. Juli 2020 – 30. juni 2021
(eigendel vert rapportert automatisk til HELFO kvar 14.dag)
Egenandelstaket for 2020 er 2460 kroner .

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:
Lege Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner 280 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner 332 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner
Egenandel for sesonginfluensavaksinering (gjelder kun pasientar i risikogruppene) 50 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ​57 kroner
Laboratorieprøver 59 kroner
Røntgen 267 kroner

Takst for tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og/eller ambulansepersonell

Tillegg for spesialist i allmennmedisin

218 kroner

 

52 kroner

Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​69 kroner
Du får frikortet for egenandelstak 1 innen tre uker når du har betalt over 2 460 kroner i egenandeler i 2020.
Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no.
Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.
Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.