Prisar

Prisar hjå fastlegen
1. Juli 2022 – 30. juni 2023
(eigendel vert rapportert automatisk til HELFO kvar 14.dag)
Egenandelstaket er 2921 kroner for 2022.​​​​​

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt ……………………..           160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min ………           10
Sykebesøk på dagtid/kveld ………………………………………………………………………………….           223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk …………………………            52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte,bud …………………………………            59
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist……………………………………………………………………………………            59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver …………………………………………………….            59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment ………………………………………………………………………            57
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen………………….            116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m………………………………………….             67
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m………………………………………………….             102
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m……………………………………………….             148
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m………………………………………………………             198

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v……………………………………………………………………………………….                Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten ………………….           59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist………………………………………………….            175/283
Barn under 16 år eller de som har Frikort får ikke dekket dette av HELFO
og må dermed betale for uteblivelse fra time.
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette ………………………….                Etter kostnad

 

Du får frikortet for egenandelstak 1 innen tre uker når du har betalt over 2 921 kroner i egenandeler i 2022.
Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no.
Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.
Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.
Merknader
Beløpene på materiell kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.
Barn under 16 år betaler ikke egenandel for timer, men betaler for utstyr, materiell, kopiering, legeattester og annet som ikke inngår i frikortgrunnlag.