Sjølvbetjening

Du kan no administrere timeavtalar, fornye faste medisinar eller motta eBrev med fastlegen din på nett.
Trykk på knappen “Logg på sjølvbetjening” og følg veiledninga eller les nermare om oppretting av brukar i menyen over.
ePortal er integrert med din legejournal og innfrir alle dei krav som myndigheitene stiller til sikker elektronisk kommunikasjon mellom lege og pasient.
Det er svært viktig at du allereie no registrerar deg. Det gjeld også eventuelle barn eller foreldre som du bistår i kontakt med fastlegen.
Føresetnad for at du kan nytte deg av denne tenesta:
  • Du må ha fastlege hjå oss
  • Du må være registrert med fullt personnummer
  • Du må ha oppgitt korrekt mobilnummer
Har du behov for hjelp med ePortal, så fins det også eit eige hjelpesenter her:
ePortal hjelpesenter – www.cgmeportal.no
Dersom du ikkje får det til, ta kontakt med oss på legesenteret, så skal vi hjelpe deg.