Sykkylven Legesenter

Sykkylven legesenter

Sykkylven legesenter

Er eit kommunalt drive legesenter som i dag omfattar 6 kommunale legeheimlar, 2 sjølvstendig næringsdrivande legar og ein LIS1 lege (turnuslege).
I tillegg har legane kommunale tilplikta oppgåver som rettleiarar for LIS1 (turnuskandidat) og ev. legar under spesialisering/LIS3 eller ALIS/allmennlege i spesialisering, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, lege på sjukeheimen, korttid/rehabiliteringsavdelinga, og deltek i legevaktsordninga. Dette medfører at fastlege ikkje nødvendigvis er tilstades ved legesenteret til ein kvar tid.
Legar i spesialisering og spesialistar deltek også på kurs som medfører noko fråver.
Hjelpepersonell består av både sjukepleiarar, bioingeniørar, helsesekretærar og assistentar.
Randi H. Kvam er for tida kontorleiar legekontor(vikar for Kanutte R. Roald). Eva Ulrika Severin er kontorleiar for legevakta.  Sveinung Vemøy er einingsleiar ved Sykkylven legesenter og Sykkylven og Stranda interkommunale legevakt.

Legar ved senteret:

Surdashan Bhatia
Legespesialist i allmennmedisin, sjømann-og offshorelege (sjølvstendig næringsdrivande)
Rakel Kopperstad
Legepesialist i allmennmedisin (sjølvstendig næringsdrivande)
Permisjon frå 11.04.21 til 30.3.23. Har vidare sagt opp stillinga si som sjølvstendig næringsdrivande frå 1.4.23.
Sabavoun Waziri
Legevikar for Rakel Kopperstad, frå 29.8.22 til 28.10.22
Arne Morterud
Legepesialist i almennmedisin
Permisjon i 90% frå 1.9.22 og eitt år.  Lege i 10% st.på helsestasjonen onsdagar i oddetalsveker.
Cathrine Ness
Lege i spesialisering allmenmedisin frå 1.1.2023.
Lege på helsestasjonen onsdagar i partalsveker/andre kommunale oppgåver i perioden 21.9 – 31.12.22.
Sara Jochumsen
Legevikar for Arne Morterud, frå 12.9.22 førebels til 15.3.23
Kathrine Nielsen
Legevikar i ledig liste nr. 1, frå 12.9.22 førebels til 28.2.23
Susie Langkjær
Legevikar i ledig liste nr. 2, frå 3.10 og førebels i eitt år.
Runar Nørsett
Legevikar i ledig liste nr. 4, frå 8.-16.08.22, 5.-9.9.22, 10.-21.10.22, 14.-25.11.22
Palle Thomsen
Legevikar i ledig liste nr. 4 frå 19.9.22 og i dei periodane Runar har fri, og fram til jul
Naqibulla Sajiadan
Legespesialist i allmennmedisin, vikar i ledig liste nr. 5, 01.07.21 – 31.12.22
Turnuslege (LIS1)
Cesilie Takvam Morterud
Turnuslege frå 01.09.22 -28.2.22