Sykkylven Legesenter

Sykkylven Legesenter

Sykkylven legesenter er eit kommunalt drive legesenter som i dag omfattar 6 kommunalt tilsette legar, 2 sjølvstendig næringsdrivande legar og LIS1 lege (turnuslege).

I tillegg har legane kommunale til plikta oppgåver som rettleiarar for LIS1 (turnuskandidat) og LIS3 (allmennlege i spesialisering), helsestasjon, helsestasjon for ungdom, lege på sjukeheim, korttid/rehabiliteringsavdelinga, og deltek i legevaktsordninga. Dette medfører at fastlege ikkje nødvendigvis er tilstades ved legesenteret til ei kvar tid.

Legar i spesialisering og spesialistar deltek også på kurs som medfører noko fråver.

Hjelpepersonell består av både sjukepleiarar, bioingeniørar, helsesekretærar og assistentar.

Randi H. Kvam er kontorleiar (vikar for Kanutte R. Roald), og i tillegg har vi Turid Grebstad med på laget. Ho er sjukepleiar og lang erfaring som leiar, og deltek både administrativt og som hjelpepersonell.

 

 Tilsette legar ved legesenteret

 

 1. Surdashan Bhatia
  Spesialist i allmennmedisin (sjølvstendig næringsdrivande)

  Peter Jourdan
  Spesialist i allmennmedisin
  Vikar  frå 27.09.21 til 25.02.22

 1. Rakel Kopperstad
  Spesialist i allmennmedisin (sjølvstendig næringsdrivande)
  Permisjon frå 11.04.21 til 31.12.22

  Hilde Engeset
  LIS3 lege i spesialisering
  Vikar frå 12.04.21-18.04.22

 1. Lege Arne Morterud
  Spesialist i almennmedisin
  Fastlege helsestasjon onsdagar

 1. Marie Sørbø
  Spesialist i allmenmedisin, PhD

 

 1. Maria Koppen
  Allmennlege i spesialisering (LIS3)

 

 1. Vakant frå 01.02.22


  Yasir Alrahwan
  Allmennlege
  Vikar frå 03.01.22 til 01.03.22

  Mari Syvertsen
  Allmennlege (LIS3)
  Vikar frå 02.03.22 til 01.07.22

 

 1. Vakant frå 08.02.22


  Joni Tomas
  Allmennlege (LIS3)
  Vikar frå 03.01.22-29.04.22

 1. Liste utan fastlege


  Naqibulla Sajiadan

  Spesialist i allmennmedisin
  Fastlege, lege korttids- rehabilitering torsdagar
  Vikar 01.07.21-22.07.22

   

 1. Turnuslege (LIS1)

   

  Suzanna Hagen
  Turnuslege frå 01.09.21 til 22.02.22

  Kristian Gulbrandsen
  Turnuslege frå 01.03.22 til 30.08.22